اخبار و اطلاعیه ها

آدرس جدید دفتر باشگاه

آدرس جدید دفتر باشگاه

دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه به طبقه دوم ساختمان فنی و مهندسی اتاق ۲۲۶ انتقال یافت.

ادامه مطلب